Двадесет и пет години ВРИМ и КИПИМ в чалга клубовете.Там придобиваме много нови знания: Знаем кое е новото гадже на Азис, но не знаем коя е столицата на Англия. Знаем…
Прочети