image_5953779_126


Здравейте, читатели на novitebulgari.com

По Коледа стават чудеса и у нас! От Дома за медико-социални грижи в София и последните деца намериха своите приемни семейства. Това е 16-ият дом, който ще бъде закрит. Всички тези чудеса, стават с Фондация „За нашите деца“, които намират приемни семейства или осиновители за децата, които са останали без семейна грижа. Фондацията работи заедно с Агенция „Закрила на детето“.


Над 104 000 лева са инвестирани в подготовката на децата за новата им среда.Средствата са предоставени за да бъдат наети психолози и специалисти, които да помагат на децата. 8 от 21 деца са осиновени, при приемни родители са 6 от тях, а 7 са с тежки заболявания и остават под лекарска грижа 24-часа. Едно от децата е с много тежко заболяване. “Това дете остава в нашите мисли, така че в момента , в което кажат, че това дете може да бъде настанено в семейна среда, това ще се случи”, сподели Иванка Шалапатова, която е председател на Фондацията „За нашите деца“.


До  момента в България са закрити 16 дома, като остават да бъдат закрити още толкова. 623 деца, чакат да намерят своите приемни родители или осиновители.

Преглеждания: 267

Коментари