С напълно различният си стил, иновативна продукция, обвързана с патриотични мотиви, създаден на база изцяло български новини, повдигане на българският дух и ясно дефиниран таргет от потребители, Novitebulgari.com се радва на огромен интерес и може да бъде отличен посредник за осъществяване на всяка добра рекламна кампания.


Ние предлагаме интересни решения, пълна техническа обезпеченост, авторска позиция и иновативни рекламни способи.
Смелите и нетрадиционни решения са добре дошли при нас, ние сме в пълна готовност да доразвием дадена идея и да създадем план за оптимална ефективност.


Екипът ни осигурява цялостна креативна и функционална подкрепа, както и артистична и творческа интерпретация според очакванията на аудиторията.


Силата на NoviteBulgari е и в:
Лоялна и реактивна аудитория от 10 000 читатели на ден, 210 000 на месец.
Младата публика – 80% от читателите ни са на възраст между 18 и 45 години, като процента на мъже и жени е приблизително равен, което от своя страна означава, че няма деление на половете.
Високообразованите потребители – 60% от нашите читатели са с висше образование.


Хората с високи доходи и висока потребителска култура – 57% от читателите ни са с личен месечен доход над 872лв.
Кръговете от хора, които обхващат сайт аудиторията, са свързани не само с потребители в България. Има огромна част от читатели, които ни посещават и следят от чужбина. Хилядите лични съобщения, които ни пращат да отразяваме случки, и мотивиращите послания, ни кара да вярваме, че хората, които следят медията, ни имат пълно доверие!


Рекламни позиции


pozicii


Рекламна тарифа


1.Head banner
1200 x 300 px
Може да бъде на мястото на стандартен megaboard между категориите и водещите новини на сайта, както и непосредстваено под водещите новини;
Гарантирани импресии на ден: 50 000
Цена на 1000 импресии: 45 лв


2. Aside
600 x 150 px
Подходяща за допълнение при масови кампании, както и напомнящи за бранда;
Гарантирани импресии на ден: 50 000
Цена на 1000 импресии: 300x600px – 35 лв; 300×250 px – 45 лв


3. Right
1200 x 300 px
Стандартна позиция с възможност за избор на размера
Гарантирани импресии на ден: 50 000
Цена на 1000 импресии: 40 лв


4. Content footer
800 x 150 px
Банерът се показва в края на всяка статия или страница.
Гарантирани импресии на ден: 50 000
Цена на 1000 импресии: 40 лв


5. Banner down
1600 x 330 px
Банерът може да бъде самостоятелен или синхронизиран с Head Banner
Гарантирани импресии на ден: 50 000
Цена на 1000 импресии: 40 лв


pozicii2


6.Article left
300 x 250 px
Банер в статият (с възможност за избор на размера)
Гарантирани импресии на ден: 50 000
Цена на 1000 импресии: 50 лв


7.Article down
600 x 150 px
Банер след края на съдържанието на всяка статия (с възможност за избор на размера)
Гарантирани импресии на ден: 50 000
Цена на 1000 импресии: 45лв


Коментари