Правила

1. Мненията да бъдат на български език.
2. Мненията да са на социална или политическа основа.
Ако желате можете да бъдете и анонимни.

Надяваме се да направим така, че да има СВОБОДА НА СЛОВОТО.

Полетата със * са задължителни